Actualiteiten

Biza legt voorlopige kiezerslijsten ter inzage

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) legt in de periode van 22 januari tot en met 23 februari 2024 de voorlopige kiezerslijsten online ter inzage. Persone...

ASV houdt infosessies over wijziging kiesstelsel

De verkiezingswerkgroep Trainingen van het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) heeft de afgelopen week infosessies gehouden op het Ministerie van Binnenlands...

UNDP zal BiZa blijven ondersteunen

De UNDP heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij verschillende verkiezingen ondersteund en zal deze samenwerking blijven voortzetten. Dit heeft de nieuwe U...

BiZa openbare aanbesteding voor het ontwikkelen van softwareprogramma

Voor het ontwikkelen van een softwareprogramma Integratie Procedures Verkiezingen Volksvertegenwoordigende Lichamen t.b.v het Directoraat Binnenlandse Zaken.

...

COMMISSIE VOOR INTEGRATIE VERKIEZINGSPROCESSEN INGESTELD

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft op 3 mei 2023 een commissie ingesteld voor verbetering en integratie van de verschillende verkiezingsproce...

Ruim 5000 ID-kaarten niet opgehaald

Een groot aantal identiteitskaarten is nog niet opgehaald. Deze identiteitsbewijzen liggen klaar voor uitgifte op de Bureaus voor Burgerzaken met een ID-unit. Ida...

BiZa houdt infosessies voor CHS

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is op 3 april 2023 gestart met informatiesessies voor het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Het CHS is een belangrijk v...

Laatste werkgroepen houden presentaties voor OKB

De laatste verkiezingswerkgroepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) hebben op zaterdag 1 april in het Lalla Rookh gebouw presentaties gehouden voor...

OKB geïnformeerd door verkiezingswerkgroepen

Leden en plaatsvervangende leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) krijgen steeds meer inzicht in de taken en werkzaamheden van de verschillende werkgroepen...

BiZa informeert OKB over verkiezingsactiviteiten

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op verzoek van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) een trainingssessie verzorgd voor de leden en plaatsvervangen...

ASV schenkt zwemvesten en jerrycans aan Kustwacht

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op donderdag 26 januari 2023 achttien zwemvesten en twintig jerrycans...

CBB brengt diensten dichter naar de samenleving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft met ondersteuning van de United Nations Development Programme...

BiZa vernietigt verkiezingsdocumenten 2020

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op zaterdag 29 oktober 2022 het vuur aangestoken van de brandstapel met oude en niet bruikbare docu...

Veldwerk onderzoek onbestelde oproepingskaarten verloopt vlot

“De gemeenschap is vrij behulpzaam geweest in het verschaffen van informatie aan onze ambtenaren in het veld. Af en toe kom je wel te staan voor een adres met het...

Oude Id-kaarten geldig tot en met 31 december 2023

De ID-kaartenwet 2018 is op 12 augustus 2022 in De Nationale Assemblee gewijzigd en een week later, op 20 augustus, in werking getreden. Deze wetswijziging houdt...

CBB bezoekt adressen Paramaribo Zuid-West

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft op maandag 15 augustus 2022 aan de Anjelierstraat 7 in het gebied Paramaribo Zuid-West, de kick-off  ...

Integratie gender bij verkiezingen

“De organisatie van verkiezingen gaat gepaard met enorm veel human resources. Daarom is het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) in een vroeg stadium begonnen...

Biza start veldonderzoek Paramaribo Zuid-West

Om de bevolkingsadministratie te actualiseren, start het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) op maandag 15...

Training ‘gender en verkiezingen’ voor werkgroepen

Alle verkiezingswerkgroepen hebben op vrijdag 29 juli 2022 in het Lalla Rookh gebouw een training ‘gender in relatie tot de verkiezingen’ gevolgd. De training is...

Training ‘train de trainers’ stembureauleden van start

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) wilt bij de komende verkiezingen zorgen voor kwalitatieve bemensing van de stembureaus. In dat kader is het Algemeen...

Kennismaking met verkiezingsactoren

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft met ondersteuning van de UNDP op vrijdag 24 juni 2022 in het Lalla Rookh gebouw een kennismakingsbijeenkomst ge...

Vijf verkiezingswerkgroepen geïnstalleerd

Directeur Mohamad Eskak van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op woensdag 15 juni 2022 de overige vijf verkiezingswerkgroepen geïnstalleerd. Het gaat hierbij om de...

Aanmaak E-ID kaart op eigen locatie

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is geruime tijd bezig met het inzetten van haar mobiele ID kaarten unit voor het aanmaken van de nieuwe E-ID kaarten. D...

Werkgroep SHN presenteert stand van zaken

De werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering (SHN) heeft tijdens de vergadering van de Beleidscommissie Verkiezingen op 10 mei 2022 een presentatie gehouden o...

Uitwisseling tussen ASV en INE

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) en het International Center of Electoral Training and Research (INE) van Mexico hebben van 25 april tot en met 28 apr...

Werkgroepen houden presentaties voor Beleidscommissie

Drie verkiezingswerkgroepen hebben op 5 april 2022, tijdens de vergadering van de Beleidscommissie Verkiezingen 2025, presentaties gehouden over hun taakstelling,...

ASV ontvangt apparatuur van UNDP

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op woensdag 16 maart 2022 apparatuur ontvangen van de UNDP. He...

Eerste vergadering Beleidscommissie Verkiezingen 2025

De Beleidscommissie Verkiezingen 2025 is op 7 maart 2022 voor het eerst bijeengekomen in de vergaderzaal van het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV). Deze co...

Beleidscommissie Verkiezingen 2025 geïnstalleerd

De Beleidscommissie Verkiezingen 2025 is vandaag door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) geïnstalleerd in het Lala Rookhgebouw en heeft als...

BiZa doneert onbruikbaar verkiezingsmateriaal

Onbruikbaar en vervallen verkiezingsmateriaal is op donderdag 17 februari 2022 door het Algemeen Secretariaat Verkiezingen van het Mi...

Onbruikbare en ongeldige stembiljetten

De resultaten van het onderzoek van ongeldig verklaarde en onbruikbaar gemaakt stembiljetten van de verkiezing gehouden op 25 mei 202...

Dertien werkgroepen geïnstalleerd

De directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Mohamad N. Eskak heeft dertien verkiezingswerkgroepen geïnstalleerd. Deze werkgroepen moeten op hun specif...

Media belangrijk in verkiezingsproces

Tijdens de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen is het van eminent belang, dat de samenleving wordt gevoed met accurate informatie...

Biza sluit infosessies met dc’s af

In het Lalla Rookh gebouw is op zaterdag 11 september de laatste infosessie over de verkiezingen gehouden voor de districtscommissarissen (dc's) en hun stafleden....

Financiën en goed plan sleutel tot goede verkiezingen

Financiën en een goed plan zijn de sleutels tot succes voor het organiseren van goede, eerlijke en transparante verkiezingen. Ministe...

Binnenlandse Zaken start infosessies voor Dc’s

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is op zaterdag 21 augustus 2021 gestart met informatiesessies over de verkiezingen voor...

Hoofdstembureauleden Sipaliwini beëdigd

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft op vrijdag 6 augustus districtscommissaris Ose Jabini beëdigd tot voorzitter...

OKB geïnformeerd over verkiezingsorganisatie

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op vrijdag 14 mei op uitnodiging van het...

Biza en stakeholders evalueren verkiezingen 2020

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) concludeert dat de verkiezingen van 25 mei 2020 slecht georganiseerd waren. Daarnaast zijn deze verkiezingen getekend door een...

Verkiezingsautoriteiten maken kennis met Biza

Op uitnodiging van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft het Centraal Hoofdstembureau (CHS) formeel kennisgemaakt met het Minister...

Biza geeft uitleg over informele uitslag verkiezingen

In de media zijn er berichten verschenen die de indruk hebben gewekt als zou het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), bewust de informele uitslag van de verk...

OAS waarnemers geïnformeerd door Biza

De OAS waarnemers zijn onder de indruk van de wijze waarop Suriname is omgegaan met de Covid-19 situatie voor wat betreft de voorbereidingen van de verkiezingen....

Stemmen met uw identiteitskaart

Op 25 mei mogen alle kiesgerechtigden zich op het stembureau legitimeren met een identiteitskaart uitgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dit kan zi...

Bijzonder stembureau voor mensen in quarantaine

Op 25 mei wordt er een bijzonder stembureau ingericht voor de 183 kiesgerechtigden in quarantaine. Het stembureau met stembureaunummer 650 wordt ondergebracht bij...

Bekendmaking Oproepingskaart

De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt hierbij bekend dat kiesgerechtigden die hun oproepingskaarten niet hebben ontvangen, deze tot en met...

Biza corrigeert stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op verzoek van politieke organisaties besloten om de stembiljetten voor De Nationale Assemblee en de Ressortraad van d...

Biza start met vouwen stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is vanmiddag gestart met het vouwen van de stembiljetten. De medewerkers die gaan helpen bij het vouwen van de stembiljetten...

OKB: in het stemlokaal of niet

Aan de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken afgelopen 5 mei, voorstellen van COVID-19 maatregelen bij...

Biza bespreekt COVID-19 maatregelen met politieke organisaties

Om kiezers en stembureauleden te beschermen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus heeft het managementteam verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse...

Geen sprake van fraude bij CBB

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreurt berichten van politici in de media als zou er zijn gefraudeerd bij de verstrekking van oproepingskaarten aan Parama...

Huisgenoten mogen oproepingskaarten ontvangen

Kiesgerechtigden die tijdens de colportage werkzaamheden niet in staat zijn om hun oproepingskaart persoonlijk in ontvangst te nemen, mogen hun legitimatiebewijs...

Biza gestart met drukken voorzijde oproepingskaarten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is op maandag 20 april op het Centraal Bureau voor Burgerzaken gestart met het drukken van de voorzijde van de oproep...

Ordehandhavers getraind en beëdigd

De Commissie Veiligheid Verkiezingen 2020 van het Korps Politie Suriname (KPS) is bezig instructiebijeenkomsten te houden met de ordehandhavers uit de diverse dis...

Online trainingen voor stembureaupersoneel

De trainingen van het stembureaupersoneel die geen voortgang kon hebben door de strenge maatregelen in verband met COVID-19, zullen op maandag 20 april worden her...

Oproepingskaarten kunnen nu aan de voorzijde worden bedrukt

De werkgroep Oproepingskaarten van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op woensdag 15 april 2020 de oproepingskaarten die aan de achterkant zijn ge...

Aantal gedrukte oproepingskaarten verantwoord

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is vorige week gestart met het drukken van de achterzijde van de oproepingskaarten. In een persbericht is toen aangegeven da...

Biza geeft startsein voor drukken oproepingskaarten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op maandag 6 april het startsein gegeven voor het drukken van de achterzijde van de oproepingskaarten voor de v...

Colporteurs getraind in veldwerkzaamheden

Twee trainers vanuit het minsterie van Binnenlandse Zaken zijn sinds vrijdag gestart met instructiebijeenkomsten voor colporteurs die vanaf eind april de oproepin...

Hoofdstembureaus getraind

De districtscommissarissen (dc’s) die begin maart zijn beëdigd als voorzitters van het hoofdstembureau in hun districtzijn zijn deze week samen met alle leden van...

Onjuiste berichten over verkiezingsactiviteiten

Via social media worden er berichten rondgestuurd als zouden er honderden binnenlandbewoners uit Frans Guyana en Guyana naar Suriname worden gebracht en verspreid...

Bekendmaking CBB maatregelen dienstverlening

Middels deze brengen wij onder uw aandacht dat in verband met de ontwikkelingen omtrent het COVID-19 virus de dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerz...

Productie ID-kaarten driemaal gestegen

De productie van ID-kaarten is met de introductie van het nieuw ID-systeem met ruim driehonderd procent gestegen. Op 15 maart 2019 vond de launch plaats van het n...

Scholentour sportief afgesloten op HHS

De Commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de scholentour afgelopen vrijdag beëindigd . De afsluiting vond heel...

Registratie Politieke Organisaties aangevangen

Politieke organisaties kunnen zich vanaf 16 maart registeren bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) in het KKF-gebouw om deel te nemen aan de komende verkiezingen...

Maatregelen Binnenlandse Zaken i.v.m. Covid-19 virus

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) deelt bij deze mee dat de training aan kandidaat stembureauleden sinds 13 maart 2020 is opgeschort voor twee weken. D...

Bekendmaking Covid19 maatregelen CBB

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) maakt hierbij bekend dat het CBB preventieve maatregelen treft om mogelijke besmettin...

Scholengemeenschap Maho gemotiveerd om te gaan stemmen

Christine Karijoleksono, docent en decaan van scholengemeenschap MAHO (SGM) vindt het bijzonder dat zij als school van het district Saramacca bezocht zijn geworde...

Bekendmaking voor colportage werkzaamheden

Personen in de leeftijdscategorie van 21 tot en met 60 jaar worden bij deze opgeroepen om in verband met de algemene en vrije verkiezingen met geheime stemming va...

Dc’s goed voorbereid voor de verkiezingen

De districtscommissarissen (dc’s) van het Bestuursressort Kabalebo Theresia Cirino, Wedprekash Joeloemsingh van Wanica en Margaretha Malontie van Sipaliwini (Best...

Biza en dc’s overleggen over colportagewerkzaamheden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft maandag ;de achtste plenaire vergadering gehouden met de districtscommissarissen en hun staf. Het doel was om t...

Biza moedigt studenten aan persoonsgegevens te controleren

In het kader van de Wettelijke Terinzagelegging (WTIL) van de kiezerslijsten is het ministerie van Binnenlandse Zaken gestart met een landelijke scholentour om st...

BEKENDMAKING VAN HET CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU (CHS)

Het CHS maakt hierbij bekend dat de Politieke Organisaties die zich wensen te registreren voor deelname aan de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen van...

Minister Noersalim beëdigt leden hoofdstembureaus

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de voorzitters, de waarnemend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de hoofdstembure...

Commissie Voorlichting Verkiezingen doet Scholengemeenschap Nickerie aan

De scholengemeenschap, bestaande uit het pedagogisch instituut en het IMEAO in Nickerie is aangedaan door de commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministeri...

Circa 31.000 personen controleren persoonsgegevens

De Wettelijke Ter Inzage Legging (TIL) van de kiezerslijsten is al twee weken in volle gang. Alle stemgerechtigden kunnen tot en met 14 maart nagaan of ze voorkom...

COMMISSIE VOORLICHTING GESTART MET SCHOLENTOUR

De commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken is op 26 februari gestart met de landelijke scholentour. Met deze scholentour wor...

Seniorenburgers controleren persoonsgegevens

Seniorenburgers van de bejaardentehuizen Stichting Huize Beatrix en Zorg & Hoop hebben afgelopen zaterdag hun persoonsgegevens gecontroleerd. Dit in het kader...

Nep bericht over stembussen binnenland

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilt bij deze benadrukken dat er geen stembussen zijn verstrekt voor het binnenland. Het bericht dat via social media circul...

Burgeradministratieve missie van dorpen in het distrikt Para

De directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt hierbij bekend dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in de periode van 13 februari 2...

Burgeradministratieve missie van dorpen Bigi Poika, Pikien Saron en Matta

De directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt hierbij bekend dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in de periode van 13 februari 2...

Biza evalueert werkafspraken met districtscommissarissen

De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), Putridewi Amatsoemarto, heeft tijdens een bijeenkomst met districtscommissarissen (dc’s) op 6 janua...

Vlotte voorbereidingen ter inzage legging kiezerslijsten

Van 14 februari tot 15 maart zullen de kiezerslijsten op verschillende locaties in stad en district ter inzage worden gelegd. De voorbereidingen voor deze landeli...

Twee stembureaus erbij in kiesressort Coeroeni

Om de stembusgang in het kiesdistrict Sipaliwini te vergemakkelijken heeft de werkgroep Legger besloten om nog twee stembureaus in het kiesressort Coeroeni te pla...

Biza start oriëntatiewerkzaamheden straatnaamborden

Het hoofd van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Kisoor Maharadjdin, is tevens coördinator van de wer...

Controleren persoonsgegevens belangrijk voor verkiezingen

Het komt nog steeds voor dat burgers ingeschreven staan op een adres waar ze niet meer wonen. Dit kan vooral voor de kiezer nadelig worden. Michaël Kromodimedjo v...

Werkgroep identificeert 24 nieuwe stembureaus

Landelijk zijn 24 nieuwe stembureaus geïdentificeerd om kiezersoverschotten op te vangen en de stembusgang te vergemakkelijken, zegt Soraya Van den Berg coördinat...

Dc’s en politieke partijen geïnformeerd over voorbereidingen verkiezingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voor de zesde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf. Op dezelfde dag was er ook een...

Circa 57.000 controleren hun persoonsgegevens

Tijdens de Voorlopige Ter inzage legging van de kiezerslijsten (VTIL) in de periode 30 augustus tot en met 30 september hebben circa 57.000 kiesgerechtigden hun p...

Biza organiseert edutainment event voor first & second time voters

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft als organisator van de algemene vrije en geheime verkiezingen een edutainment event georganiseerd op de parkeerplaats...

Efficiënte afhandeling e-ID kaarten binnenland

Binnenlandbewoners kunnen tijdens de verschillende missies van de werkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hun elektronische Identiteit...

Aanmaak e-ID focus missies binnenland

De verkiezingswerkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken is op 26 september 2019 wederom gestart met missies naar het Boven Suriname gebied. He...

BiZa levert werkloodsen op voor werkgroepen verkiezingen

In de afgelopen periode zijn in het kader van voorbereidende werkzaamheden, in aanloop naar de verkiezingen toe, verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Onder het...

Periode gedoogbeleid aanmaak eID verlengd

De periode van het gedoogbeleid van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken voor  mensen die 18 jaar en ouder zijn, maar nog nooit eerder  een ID...

CBB maakt stembureaumeubilair klaar voor distributie

De werkzaamheden van de werkgroep Stembureaumateriaal en -meubilair van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in volle gang. “De stemhokken zijn inmiddels re...

Voorlopige Ter Inzage Legging in volle gang

In aanloop naar de komende algemene vrije en geheime verkiezingen van mei 2020, is het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met het actualiseren van de verkiez...

Minister Noersalim installeert verkiezingscommissies

De verkiezingscommissies Voorlichting, ICT, Nationale Veiligheid, Wet- en Regelgeving en Financiële Administratie zijn geïnstalleerd. Deze commissies moeten op hu...

Kiezersadministratie actualiseren met VTIL

Om een zo vlot mogelijke administratieve voorbereiding van de verkiezingen te treffen, is het noodzakelijk dat de kiezersadministratie wordt geactualiseerd. Eén v...

Minister Noersalim wil organisatie verkiezingen naar hoger niveau tillen

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) wil de goede reputatie die Suriname internationaal geniet op het gebied van de organisatie van verkiezingen...

Focus vijfde bijeenkomst Biza en dc’s gericht op VTIL

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft tijdens de vijfde bijeenkomst met de districtscommissarissen en hun staf de focus gelegd op de Voorlopige Terin...

Certificaat uitreiking Trainers Stembureau Personeel

In aanloop naar de algemene vrije en geheime verkiezingen van mei 2020 heeft de verkiezingswerkgroep Trainingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de train...