Werkgroep Legger doet veldonderzoeken

werkgroep leggerDe werkgroep Legger van het ministerie van Binnenlandse Zaken doet momenteel veldonderzoeken in de districten. Daarbij wordt uitgegaan van de inventarisatie van de districtscommisarissen en de kritieken van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) bij de vorige verkiezingen. Het OKB ziet erop toe dat de algemene, vrije en geheime verkiezingen correct, eerlijk en democratisch worden gehouden.

Na ontvangst van de inventarisatie van de districtscommissarissen is door Legger een werkplan gemaakt om in elke district de stembureas aan te doen. Het ministerie van Binnenlandse zaken is verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen en de dc’s over het district waar de verkiezingen gehouden worden. Daarom worden de bevindingen aan zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als aan de districtscommissarissen voorgelegd. In samenspraak wordt het definitief besluit genomen over de locaties die gebruikt zullen worden als stembureaus voor de verkiezingen van 25 mei 2015.

Bevindingen Saramacca

Het veldwerk in Saramacca is reeds uitgevoerd en er is al overleg geweest met de districtscommissaris en de directeur van Binnenlandse Zaken. Ten aanzien van Saramacca is al definitief beslist welke locaties gebruikt zullen worden als stembureaus. Kiezers van Bintang Baroe die ingedeeld waren in de recreatiezaal aldaar, zullen nu opgesplitst worden. Een deel van deze stemgerechtigden gaat naar Mulo Mathoera en een deel wordt overgebracht naar OS Tambaredjo, vertelt coordinator Glen Lie A Lien. “Deze verandering is gepleegd omdat  de zaal in zeer slechte staat verkeert en het teveel zou kosten om die te renoveren. Ook de kiezers van Boskamp zullen tijdens de komende verkiezingen een verandering merken. Dit gebied heeft weliswaar weinig kiezers, mensen langs de Coppename rivier en de Kalebaskreek, maar het zou niet handig zijn om deze mensen kilometersver naar Calcutta te sturen om hun stem uit te brengen. Het LVV complex werd indertijd gebruikt als stembureau voor deze groep kiezers, maar nu voldoet dit complex niet meer aan de gestelde eisen waardoor Binnenlandse Zaken genoodzaakt was een andere locatie te zoeken. De keuze is gevallen op het doorgangshuis bij de veersteiger Boskamp, die door het ministerie van Regionale Ontwikkeling is gerestaureerd.”