Wanica voorbereid op de verkiezingen

dcHet kiesdistrict Wanica is ‘ready’ om de dag van de stemming tegemoet te treden. Districtscommissaris Roline Samsoedin zegt dat alles in orde wordt gemaakt. Straten worden binnen niet al te lange tijd voorzien van een naam en de huizen van een nummer. Zodra dit achter de rug is, zal het ook eenvoudiger zijn om de oproepingskaarten te verstrekken. Samsoedien zegt dat er goede afspraken zijn met het ministerie van Binnenlandse Zaken als organisator van de verkiezingen. Ook met andere actoren zoals het Centraal Hoofdstembureau (CHS),  het Centraal Bureau voor Burgerzaken en overige werkgroepen wordt er goed samengewerkt. De moeder van het district verwacht niet anders dan dat de verkiezingsdag vlekkeloos zal verlopen. Samsoedien roept alle stemgerechtigden op om ttijdens de Wettelijke Ter Inzage Legging (TIL) van de kiezerslijsten, in de periode 13 februari tot en met 15 maart 2015, hun persoonsgegevens te controleren. Ook ziet ze graag dat de bevolking niet thuis blijft maar op 25 mei 2015 naar de stembus gaat.