Video

NIEUWS


ASV Biza vernietigt verkiezingsdocumenten 2020
ASV Veldonderzoek Onbestelde Oproepingskaarten update
ASV Kick off Veldonderzoek Onbestelde Oproepingskaarten
Algemeen Secretariaat Verkiezingen
Veldonderzoek onbestelde oproepingskaarten (ASV)
Sranantongo
Veldonderzoek onbestelde oproepingskaarten ASV
Start enquête onderzoek onbestelde oproepingskaarten
BiZa doneert onbruikbaar verkiezingsmateriaal 18.02.2022
Onbruikbaar gemaakte en ongeldig verklaarde stembiljetten moet weggewerkt worden 10.12.2021
Binnenlandse Zaken start infosessies voor Dc’s 23.08.2021
OKB geïnformeerd over verkiezingsorganisatie 23.05.2021
Verkiezingsautoriteiten maken kennis met Biza