Verwerking informele verkiezingsresultaten wordt sneller

verwerking informele verkiezingsresultatenDe verwerking van de verkiezingsresultaten bij de stembusgang van 25 mei 2015, zal ten opzichte van 2010, veel sneller en effectiever plaatsvinden. Vijf jaar geleden werd gebruik gemaakt van een sms-applicatie. Deze keer wil de IT-Commissie Verkiezingen 2015 overstappen op  een webapplicatie.

Om efficiënt gebruik te kunnen maken van de nieuwe methode is het belangrijk dat een of twee personen van elk stembureau tenminste over een smartphone beschikken. Zij zullen worden getraind om via een bepaalde code toegang te krijgen tot de webapplicatie. Via dit systeem zullen de informele resultaten sneller naar de IT-Commissie kunnen worden verstuurd, die deze vervolgens via de media zal kunnen doorgeven aan de samenleving. Shalini Khedoe, lid van de IT-Commissie, heeft de nieuwe mogelijkheden vorige week gepresenteerd  aan de Beleidcommissie Verkiezingen. Ze zegt dat tussen 2010 en 2014 veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie zich hebben voorgedaan. Deze zullen worden toegepast  om de informele uitslag van de verkiezingen van 25 mei 2015 sneller en effectiever te communiceren naar de samenleving.

Voorbereidingen
Volgens Khedoe is intern goed nagedacht over de verschillende communicatiemogelijkheden en met de telecomproviders hierover van gedachten gewisseld. Met hen wordt nagegaan welke gebieden in Suriname nog geen internettoegang hebben. Khedoe verwacht dat dit veel minder zal zijn dan in 2010, omdat intussen veel gebieden zijn ontsloten.In gebieden waar internetcommunicatie niet mogelijk is, zal de methode van inloggen via de web applicatie niet werken. Voor deze gebieden heeft de commissie al een oplossing. Er zal door tussenkomst van het Ministerie van Defensie gebruik worden gemaakt van radioverbindingen. Stembureaupersoneel dat zal worden belast met het versturen van de informele verkiezingsresultaten zal speciaal door de IT-Commissie worden getraind. Dit geldt ook voor de media die via de webapplicatie de resultaten moet krijgen. De verwachting is dat op 25 mei 2015 vanaf 19.00 uur de eerste resultaten zullen binnenkomen.

 

Website
Ook over de onderlinge communicatie tussen werkgroepen en commissies is al nagedacht, zegt Khedoe. Het streven is om iedereen die belast is met de verkiezingsorganisatie,  binnen een gesloten groep gratis te kunnen laten bellen en sms’en (Close User Group). Dit is niet alleen gemakkelijker, maar ook goedkoper. De IT-Commissie heeft nog meer in petto. Samen met de Commissie Voorlichting wordt nu gewerkt aan een website. Burgers zullen op de site terecht kunnen voor alle informatie met betrekking tot de verkiezingen. Het zal ook mogelijk zijn om online de persoonsgegevens te controleren.