Verkiezingsinformatie voor de media

IMG_3060In Suriname worden verkiezingen om de vijf jaren gehouden. Het verslaan van activiteiten die betrekking hebben op de voorbereiding en de organisatie van de stembusgang eisen een zekere mate van kennis over het onderwerp.

Voor mediawerkers is het belangrijk om onder andere te weten hoe de verkiezingsorganisatie en -structuur eruitziet en wie ze kunnen bereiken voor specifieke informatie, interviews, analyses en data. Op verzoek van de STVS hebben Arun Hardien, lid van het Managementteam Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Sabitrie Gangapersad, voorzitter van de Commissie Voorlichting Verkiezingen, op woensdag 28 januari 2015 een korte informatiesessie gehouden voor het personeel van de STVS en SRS.

 

Hardien is ingegaan op de organisatiestructuur van de verkiezingen, de werkgroepen en hun taken en de verkiezingskalender. Gangapersad heeft zich gericht op de rol van de media bij verkiezingen en de voorlichtingsactiviteiten die vanuit de commissie worden uitgevoerd. STVS-directeur Shirley Lackin deed de opening en onderstreepte het belang van juiste en correcte informatie vanuit de staatsmedia. De deelnemers hebben van de inleiders een cd ontvangen met informatie over de verkiezingsorganisatie, regelgeving en contactgegevens van alle verkiezingswerkgroepen.