Vandaag start sollicitatie colporteurs en controleurs

sollicitatie saramacca
Belangstellenden tijdens de sollicitatie procedure bij het commissariaat te Saramacca. (Foto: BIC Saramacca).

Vandaag donderdag 26 maart 2015 is de sollicitatie procedure van start gegaan voor degenen die colportage werkzaamheden willen verrichten. Vanaf vanmorgen 8.00 uur tot en met 15.00 kunnen de mensen terecht bij het commissariaat waar ze te werk gesteld willen worden.

Personen tussen 21 en 60 jaar kunnen tot en met zaterdag 28 maart solliciteren. Conform artikel 90 van de Kiesregeling moet elke stemgerechtigde tenminste drie dagen vóór de dag van de stemming, een oproepingskaart hebben ontvangen. De oproepingskaarten worden huis aan huis, naar elke kiesgerechtigde gebracht door de colporteurs. De districtscommissarissen zijn volgens de wet verantwoordelijk voor de distributie van deze oproepingskaarten. De selectie van colporteurs vindt uiterlijk 31 maart plaats, waarna de groep zal worden getraind. De distributie van de oproepingskaarten vindt plaats in de periode midden april tot en met 22 mei 2015. Om een oproepingskaart te kunnen ontvangen, moet de kiesgerechtigde zich eerst identificeren met een geldig identificatiebewijs zoals een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Ook een huisgenoot mag de oproepingskaart in ontvangst nemen namens de kiesgerechtigde, mits hij achttien jaar of ouder is en een identificatiebewijs van de desbetreffende persoon kan overleggen. Degenen die solliciteren moeten een geldig legitimatie bewijs en pasfoto (paspoort model) overleggen. Foto copieën worden niet in behandeling genomen.