Training hoofdstembureaus start maandag

training hfd stemburo's (1)De hoofdstembureaus spelen een belangrijke rol in het verkiezingsproces. In de Kiesregeling is opgenomen dat voor elk kiesdistrict een hoofdstembureau moet worden ingesteld met de districtscommissaris als voorzitter. De voorzitters en leden van de hoofdstembureaus zijn op 11 februari 2015 beëdigd door minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken. Vanaf maandag wordt de groep door het ministerie getraind in hun taken en bevoegdheden.

Op de eerste dag worden voor de hoofdstembureaus van Paramaribo, Wanica, Saramacca, Sipaliwini, Para en Commewijne trainingssessies gehouden. Het district Coronie komt dinsdag 3 maart aan de beurt gevolgd door Nickerie op woensdag. Op donderdag 5 maart wordt het hoofdstembureau van Brokopondo getraind, waarna het traject op zaterdag 7 maart wordt afgesloten met het district Marowijne. Trainer Lothar Boksteen zegt dat het om eendaagse trainingen gaat waarbij het hele verkiezingsproces zal worden doorgenomen. “De nadruk zal liggen op de taken en bevoegdheden van de hoofdstembureaus. Deze spelen een belangrijke rol bij onder andere de aanwerving en selectie van stembureaupersoneel, de kandidaatstelling en de distributie van oproepingskaarten.” Boksteen rekent op veel vragen van de voorzitters en leden van de hoofdstembureaus en zal op basis daarvan besluiten of er meerdere trainingssessies noodzakelijk zijn. Nadat de hoofdstembureaus door het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn getraind, komen ze ook een weekend samen met het Onafhankelijk Kiesbureau.