Teambuilding verkiezingswerkgroepen succesvol

teambuilding

De werkgroep Opleiding en Training heeft in het weekeinde van 14-16 november 2014 gewerkt aan de teambuilding onder alle verkiezingswerkgroepen. De coördinatoren en subcoördinatoren van de werkgroepen trokken zich op Overbridge terug voor enkele informele sessies.

Voor deze verkiezingen heeft de werkgroep Opleiding en Training vier trainingstrajecten uitgezet namelijk: trainingen voor de interne doelgroep te weten de verkiezingswerkgroepen en commissies; de districtscommissarissen en hun stafleden; de leden van de hoofdstembureaus; en de leden die op 25 mei 2015 landelijk op de stembureaus zullen werken.

 

Doel
De eerste fase van het trainingstraject voor de interne doelgroep werd uitgezet in de vorm van een teambuildingsbijeenkomst op Overbridge. Het doel van deze training is om een hechtere samenwerkingsverband te creëren tussen de werkgroepen. Arun Hardien, coördinator van de werkgroep Opleiding en Training, is van mening dat deze bijeenkomst een belangrijke bijdrage kan leveren om de verkiezingen tot een succes te maken. “Hoewel de leden uit de werkgroepen wel op de hoogte zijn van elkaar en elkaar ook al kennen, omdat ze samen verschillende vergaderingen hebben bijgewoond, moet de samenwerking tussen hen hechter worden. Barrières en onduidelijkheden tussen de verschillende actoren onder deze werkgroepen kan door middel van deze sessie gemakkelijker opgelost worden”, zegt Hardien. Volgens hem kunnen de werkzaamheden en activiteiten niet van elkaar gescheiden worden. Daarom is samenwerking vereist. “Er is gekozen voor een model waarbij de training wordt gehouden op een locatie buiten de normale werkplek.”

Succes
Naast sport en spel en de verschillende verplichte presentaties van de coördinatoren, zijn de deelnemers verrast met een trainingsonderdeel. Bij dit onderdeel werd aan een ieder gevraagd hun ‘andere- ik’ kenbaar te maken aan de groep, door zijn of haar hoogte- en of dieptepunten te delen met de groep. Ook mochten ze elkaar informeel aanspreken. Zowel Hardien als de deelnemers van deze teambuildingsbijeenkomst zijn van mening dat het een aangename, leerrijke en succesvolle training is geweest.