Straten worden voorzien van naamborden

straten worden voorzien vanBij de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heerst er elke dag een enorme bedrijvigheid. De veldwerkers trekken erop uit om borden en palen te vervangen en nieuwe te plaatsen en burgers melden zich aan met aanvragen voor het benoemen van straten, het rapporteren van straatnaamborden die aan vervanging toe zijn of voor het aanvragen van nieuwe huisnummers.

 

De afdeling is niet meer gevestigd in het hoofdgebouw van CBB, maar is samen met de afdeling Identiteit ondergebracht in een gebouw op het achterterrein. In de werkloods wordt dagelijks gewerkt aan straatnaamborden en palen. Deze worden gereedgemaakt voor plaatsing op diverse lokaties. De werkintensiteit is mede door de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2015 opgevoerd. De target is om landelijk alle straatnaamborden in orde te hebben. Straatnaamgeving en huizennummering is belangrijk, vooral binnen de bevolkingsadministratie als het gaat om het vindbaar maken van personen, instanties en organisaties.

 

Het biedt een directe oriëntatie mogelijkheid aan mensen en instituten. Voor verkiezingen is het des te meer van belang dat elk persoon een juist adres heeft, want de juiste adrescode heeft zijn invloed op de legger en kiezerslijsten die zullen worden geproduceerd, waardoor elke kiesgerechtigde precies weet op welke stembureau hij zijn stem kan uitbrengen.

Buurten
Ursila Jhingoerie, coördinator van de werkgroep straatnaamborden, zegt dat sinds medio juni de buurten Benie’s Park, Clevia en Morgenstond zijn afgerond. De afdeling is nu bezig met het afronden van de buurt Citrusplantage, waarna ze zich steeds richting het centrum van Paramaribo zal verplaatsen. De bewoonde straten zonder straatnamen zullen in samenwerking met de districtscommissarissen aangepakt worden. Er wordt een aanvang gemaakt met district Marowijne. De veldonderzoeken in het district Commewijne zijn reeds afgerond. In dit district moeten 112 straten een officiële naam krijgen. Er zijn ook al evaluatiegesprekken geweest met de dc’s van Saramacca, Para en Brokopondo. De werkzaamheden in het district Para zullen de volgende week aanvangen, waarna Saramacca, Brokopondo en Nickerie worden aangedaan. Volgens Jhingoerie wordt geprobeerd om de werkzaamheden per district helemaal te voltooien. Hierbij wordt de opgave van de dc’s over ontbrekende of te vervangen palen en borden gelijktijdig meegenomen.

Obstakels
Jhingoerie merkt op dat er ook een aantal vertragende en belemmerende factoren meespelen in het adequaat plaatsen van straatnaamborden en huisnummers. Als obstakels noemt ze:
– De weg is weer dichtbegroeid, vooral bij de nieuwe verkavelingsprojecten, waarbij veldwerkers vaker onaangenaam zijn verrast door ongedierte en zelfs giftige slangen.
– De weg is onbegaanbaar als gevolg van slecht onderhoud.
– De palen van de straatnaamborden worden gebruikt als speelobject door kinderen.
– De palen van de straatnaamborden worden omvergereden door onoplettende autobestuurders.
– In het ergste geval worden de palen zelfs weggedragen door onverlaten.

Jhingoerie wijst erop dat het strafbaar is om een straatnaambord te verwijderen of zelf een huisnummer te bepalen en aan te brengen. Een ieder die kennis draagt van het feit dat een straatnaambord is verwijderd of beschadigd, kan contact opnemen met de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering op het telefoonnummer 464744 of zich persoonlijk wenden tot de afdeling aan de Mr.J.Lachmonstraat no 170.