Start aanwerving colporteurs deze week

dc 2Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op maandag 23 maart een plenaire bespreking gehouden met de districtscommissarissen en hun focal points over de aanwerving van colporteurs. Conform artikel 90 van de Kiesregeling moet elke stemgerechtigde tenminste drie dagen vóór de dag van de stemming, een oproepingskaart hebben ontvangen.

De oproepingskaarten worden huis aan huis, naar elke kiesgerechtigde gebracht door de colporteurs. De districtscommissarissen zijn volgens de wet verantwoordelijk voor de distributie van de oproepingskaarten.

Tijdens het overleg tussen Binnenlandse Zaken en de districtscommissarissen is afgesproken dat de sollicitatieprocedure voor aanwerving van colporteurs, controleurs en hoofdcontroleurs nog deze week aanvangt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft net als bij de aanwerving van stembureaupersoneel sollicitatieformulieren ontworpen die zullen worden verstrekt aan de districtscommissarissen. De selectie van colporteurs vindt uiterlijk 31 maart plaats waarna de groep zal worden getraind. De distributie van de oproepingskaarten vindt plaats in de periode midden april tot en met 22 mei 2015.