Speech president launch verkiezingsactiviteiten

launch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPMERKINGEN VAN Z.E. DESIRÉ DELANO BOUTERSE,
PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
I.V.M. DE OFFICIËLE LAUNCH VAN DE ALGEMENE, VRIJE EN GEHEIME
VERKIEZINGEN 2015,
26 NOVEMBER 2014

 

Geachte hoogwaardigheidsbekleders,
Dames en heren,
Volk van Suriname

De Algemene, Vrije Verkiezingen met geheime stemming staan voor de deur. Zoals in de
Jaarrede op 1 oktober 2014 bekend gemaakt, zullen deze op 25 mei 2015 plaatsvinden. Met
nog ruim zes maanden te gaan, zal het volk van Suriname wederom in de gelegenheid worden
gesteld om, geheel conform de beginselen van onze democratische staatsordening zoals
vastgelegd in onze Grondwet, haar volksvertegenwoordigende organen te kiezen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is vanuit haar taakstelling verantwoordelijk voor het
organiseren van volksraadplegingen en de verkiezing van leden voor de
volksvertegenwoordigende lichamen. Dit ministerie heeft reeds de nodige acties ondernomen
en heeft in nauw overleg met de verkiezingsactoren, met inachtneming van de
verkiezingswetgeving, het traject naar eerlijke, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2015
voorbereid en ingezet.

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft reeds bij de aanvang van de pre-electorale fase
aangegeven dat de organisatie op schema is met haar activiteiten. Het is de Regering
bijzonder ernst om kiezers in het gehele land in staat te stellen om massaal gebruik te maken
van hun kiesrecht, zodat zij hun electorale steun kunnen uitbrengen aan de politieke
organisatie en de kandidaat van hun eigen keuze.

In dit zogenaamde verkiezingsjaar zullen politieke organisaties middels campagnes kiezers
benaderen, en hen proberen te overtuigen om bij de aanstaande verkiezingen een stem op
hun kieslijst of kandidaten uit te brengen.

Vandaag, bij de officiële launch, wil ik een dringende oproep doen op het volk van Suriname
om ook bij deze verkiezingen een nationaal bindend gedrag van respect voor de vrije keuze
van de ander aan de dag te leggen. Wij moeten voor ogen houden dat een ieder vrij is om te
stemmen voor die partij of die kandidaat die zij in staat acht om de ontwikkeling van ons land
naar grotere hoogte te kunnen brengen.
De verkiezingen zijn een nationale gebeurtenis die de loop van de nabije toekomst kan
beïnvloeden. Samen zullen wij zorg moeten dragen voor een goed verloop van deze
verkiezingen, dus laten wij ons allen eerlijk blijven kwijten van onze verantwoordelijkheden, in
ons gezamenlijk belang.

U zal begrijpen waarom ik dit verzoek juist in deze laatste maanden naar de verkiezingen toe
doe. Ik zei het al eerder en benadruk ook nu weer − “koestering van onze eenheid, overstijgt
alle politieke en maatschappelijke verschillen”. Tenslotte wil ik u op het hart drukken om onder
alle omstandigheden een voorbeeldig volk te blijven, zowel voor als na de aanstaande
verkiezingen.

Ik dank u.