Speciale voorzieningen voor personen met een beperking

speciale voorzieningHet ministerie van Binnenlandse Zaken zal kiesgerechtigden met een auditieve en visuele beperking tegemoet komen met voorlichting en andere voorzieningen in verband met de verkiezingen van 25 mei 2015. Dit is gisteren donderdag 12 maart 2015 besloten na een gesprek tussen directeur Adjaykoemar Moensi van Binnenlandse Zaken en vertegenwoordigers van Care4U Foundation, de Nationale Stichting Blinden en Slechtzienden (NSBS) en de Stichting Doven Belangen (SuDoBe).

De drie organisaties hebben in het gesprek met Moensi aandacht gevraagd voor hun doelgroep die op goede wijze wenst te worden geïnformeerd over de stembusgang en procedures die daaraan gekoppeld zijn. In het voorlichtingsprogramma Verkiezingsupdate van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gebruik gemaakt van gebarentaal, maar die is volgens de groep te snel en de technische termen worden vaak niet begrepen. Daarom is gevraagd naar een speciaal programma op een vast tijdstip gericht op die doelgroep. De Commissie Voorlichting Verkiezingen van Binnenlandse Zaken zal samen met Care4U hiervoor een plan uitwerken.

Voorstellen
Ook de ter inzage legging van de kiezerslijsten en de behandeling van de groep personen met een beperking bij de afdeling Identiteit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, waren onderwerp van het gesprek. Moensi heeft voorgesteld om de kiezerslijsten vanaf vrijdag 13 tot en met zondag 15 maart ter inzage te leggen voor de doelgroep op de door de organisaties aan te wijzen locaties. Daarna kunnen de lijsten ook op 28 maart, wanneer SuDoBe haar maandelijkse bijeenkomst heeft, beschikbaar worden gesteld om na te gaan als de personen wel voorkomen op de kiezerslijst. “Helaas kunnen we dan geen veranderingen meer aanbrengen, omdat de kiezerslijsten op 15 maart worden afgesloten”, zei Moensi. Valerie Finsy, hoofd van Identiteit, heeft benadrukt dat personen met een beperking altijd een voorkeursbehandeling krijgen door haar afdeling. Opmerkingen met betrekking tot het moeilijk kunnen plaatsen van de handtekening op de identiteitskaart binnen het aangegeven vakje, behoren tot het verleden, omdat met het aangepast systeem personen nu tekenen op een scherm. “De handtekening mag groot of klein zijn. Het systeem kan dat verwerken.” Tijdens het gesprek is afgesproken dat de drie organisaties binnen hun doelgroep een lijst maken van personen van wie de identiteitskaart moet worden vernieuwd. De afdeling Identiteit zal dan met een mobiele unit op de aangegeven dag naar de aangewezen locatie gaan om voor die doelgroep identiteitskaarten te maken.