Registratie politieke partijen begonnen

v7Vandaag maandag 16 maart 2015 is de registratie van de politieke partijen en of combinaties die deel zullen nemen aan de verkiezingen van 25 mei 2015, begonnen. De partij DOE zou zich als eerste registreren maar heeft op het laatste moment afgezegd en doet dat op een ander tijdstip. Om 12.00 vanmiddag meldde de combinatie V7 zich bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) dat voor deze gelegenheid is ondergebracht in het KKF-gebouw. De delegatie werd geleid door Mahinder Rathipal en Hesdy Pigot. Partijen hebben tot en met zaterdag de tijd om zich te registeren voor deelname.

Overgelegd moeten worden:
•Geldige ID-kaarten + kopieën van de aanbieders;
•Bewijs van registratie in het openbaar register van het Onafhankelijk Kiesbureau;
•Naam politieke organisatie, een aanduiding daarvan of beide;
•De statuten van de Politieke organisatie; indien politieke organisaties in combinatie dan de statuten van alle deelnemende partijen;
•Opgave van de huidige bestuurssamenstelling;
•Symbool van de politieke organisatie;
•Bewijs van deelname in combinatieverband (geldt voor partijen die in combinatieverband gaan deelnemen aan de verkiezingen);
•Een gekozen woonplaats;
•In verband met de 1%-regeling een hard copy en digitale versie van de ledenlijst.