Registratie partijen en combinaties verloopt goed

IMG_2262
De Alternatieve Combinatie tijdens de indiening van de documenten.

De registratie van de politieke partijen die straks op 25 mei 2015 aan de verkiezingen zullen meedoen verloopt goed. Zaterdag 21 maart 2015 is de laatste dag. Partijen hadden vanaf maandag 16 maart  de mogelijk om dit doen. Van 8.00 Р15.00 uur hebben partijen de kans om te voldoen aan deze procedure willen ze  meedoen aan de verkiezingen. Deze activiteit vindt plaats bij het Centraal Hoofd Stembureau (CHS).

Na deze inschrijvingsperiode, zal het CHS verdere controlere uitvoeren ten aanzien van de ingediende stukkenVan 23 tot en met 25 maart mogen politieke organisaties indien nodig bezwaar aantekenen, tegen registratie van een andere politieke partij indien naam danwel aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met de door haar gebezigde aanduiding of naam of met haar symbool waardoor verwarring te duchten is. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) neemt op 27 maart een beslissing met betrekking tot de registratie van de partijen. Gedurende 2 werkdagen na ontvangst van de beslissing van het CHS hebben politieke organisaties de mogelijkheid om administratief beroep aan te tekenen bij de President van de Republiek Suriname.