Para goed voorbereid naar de verkiezingen

paraDe districtscommissaris is in zijn district de hoofdverantwoordelijke voor het complete gebeuren rondom de algemene vrije en geheime verkiezingen. Hierbij wordt hij ambtshalve benoemd tot voorzitter van het hoofdstembureau. “De taken van de districtscommissaris zijn bij wet vastgelegd en we moeten er stipt aanhouden. Samen met de districtsecretaris en een team van deskundigen zorgen we ervoor dat de verkiezingen op de juiste wijze worden gehouden conform de wettelijke regels en bepalingen”, zegt Jerry Miranda, districtscommissaris van Para.

Overzicht bevindingen afgerond
“Voor wat betreft district Para zijn de meeste werkzaamheden om de verkiezingen tot een vlot verloop te brengen al afgerond. Bij het vervullen van onze taak hebben we kennis, richtlijnen en informatie die zijn opgedaan tijdens onze meetings met het ministerie van Binnenlandse Zaken meegenomen. Het overzicht van de stembureaulocaties is al gepresenteerd aan de leiding van dit departement”, vertelt Miranda over de voorbereidingen. Bij de identificatie van stembureaulocaties is nagegaan als die van de vorige verkiezingen nog voldoen aan de nu gestelde eisen. Bij de vorige verkiezingen telde district para 26 stembureaus. Na overleg met Binnenlandse Zaken over de bevindingen tijdens de veldonderzoeken, zal worden besloten als hetzelfde aantal locaties zal worden gehandhaafd voor de komende verkiezingen. Volgens de dc is er nu een lichte bevolkingsgroei geconstateerd van circa 18000 naar 22000 inwoners. De infrastructuur in dit district is intussen verbeterd doordat er nu meer bussen en pendelbussen in het district rijden. Ook urbanisatie van bepaalde plaatsen zoals Zanderij heeft gemaakt dat de concentratie van de bevolking nu anders is. Al deze zaken zullen maken als er meerdere stembureaus komen of juist wordt verminderd.

Veilig en vlot
Door de gemotiveerde bestuursdienst en de sterke veiligheidsteam waarover het district Para beschikt zijn vlotte en veilige verkiezingen gegarandeerd. Dit zegt Miranda over zijn verwachtingen van de electorale dag. Hij voelt dat het aantal kiesgerechtigden dat naar de stembus gaat zeker meer wordt dan de voorgaande verkiezingen. Volgens de burgervader was de kiezer nog nooit zo betrokken als bij de voorbereidingen van de verkiezingen van 25 mei 2015. Intussen heeft de president van de Republiek Suriname Z.E. D.D.Bouterse besloten dat het district Para vanaf vrijdag 28 november 2014 een nieuwe dc heeft. Mohamed Kasto die nog leiding gaf aan Paramaribo Noord-Oost wordt in Para de nieuwe burgervader. DC Miranda komt in de plaats van Kasto.