OKB verwacht betere verkiezingsorganisatie

de rol van okbJennifer van Dijk-Silos, die op 15 oktober 2014 benoemd en beedigd werd voor een tweede termijn  als voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, is positief gestemd over de verkiezingen van 25 mei 2015. “Alhoewel ik uit ervaring weet dat  partijpolitieke belangen een rol gaan spelen, verwacht ik een betere verkiezingsorganisatie, omdat de huidige minister van Binnenlandse Zaken uit het OKB komt. Hij kan erop toezien dat er met de kritieken en aanbevelingen van het OKB degelijk rekening wordt gehouden, simpelweg om het feit dat hij die ook heeft waargenomen en aanbevolen.”

Het OKB doet op basis van haar bevindingen tijdens verkiezingen, aanbevelingen voor verbetering van de verkiezingsorganisatie. In 2005 plaatste het OKB kanttekeningen bij de slechte stemlocaties en sanitaire voorzieningen. Deze werden in 2010 verbeterd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2010 constateerde het OKB dat er op enkele stembureaus kleuterklassen werden gebruikt, waarvan het meubilair niet geschikt was. Ook was er niet voldoende rekening gehouden met mensen met een beperking. Hierover zijn in 2010 nieuwe aanbevelingen gedaan. “Wat heel positief was bij de verkiezingen van 2010, is het feit dat er voor het eerst stembureaus waren ingericht met speciale zitplekken voor toezichthouders. Als je de stembusgang transparant en open houdt, kunnen opstanden worden voorkomen en zijn de uitslagen betrouwbaar”, zegt Van Dijk-Silos. Ze vindt dat kritieken en aanbevelingen van het OKB serieus moeten worden genomen, omdat haar verslagen ook gaan naar de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) , de United Nations Development Program (UNDP), Caricom, Unasur en verschillende groepen die betrokken zijn bij verkiezingen in Suriname.

Toezichthouders
Om haar voornaamste taken, het houden van toezicht op de Algemene Vrije en Geheime verkiezingen en het bindend vaststellen van de verkiezingsuitslag, te kunnen uitvoeren, werkt OKB met een team van mensen. Een groot deel hiervan wordt als toezichthouder ingezet. Het OKB is nu bezig met de lijst van toezichthouders. “Er is al nagegaan welke toezichthouders, die hebben gewerkt tijdens de verkiezingen in 2010, beschikbaar zijn voor 2015. Deze toezichthouders zullen in januari 2015 worden beëdigd, zodat zij kunnen beginnen met werkzaamheden naar 25 mei 2015 toe. Zij gaan dan in het veld om te kijken hoe het zit met de straatnaamborden, de locaties van de stembureaus en de voorbereidingen op het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Ook bij de wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten, de registratie van de politieke partijen op het hoofdstembureau en bij de kandidaatstelling zullen er toezichthouders worden ingezet. Op 25 mei 2015, de dag van de stemming, worden op alle stembureaus toezichthouders te werk gesteld. Na de stemming, tijdens de post electorale fase, worden de toezichthouders per shift op de hoofdstembureaus gezet om te observeren hoe de vergaderingen verlopen. Wanneer de rapportages zijn ontvangen, werkt het OKB aan het eindverslag om dan te kunnen vastellen of de uitslag bindend is of niet.”