Media geïnformeerd over verkiezingen

mediasessie2Aan de organisatie van goede verkiezingen gaat veel voorbereiding vooraf. Welke activiteiten worden er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd tot en met de dag van de stemming? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En hoe worden stemgerechtigden gemotiveerd om gebruik te maken van hun democratisch recht? Vragen waarop antwoord is gegeven tijdens een speciale informatiesessie voor de media.

Arun Hardien, lid van het Managementteam Verkiezingen en Sabitrie Gangapersad, voorzitter van de Commissie Voorlichting Verkiezingen 2015 (CVV) hebben  woensdagochtend in de Ballroom van Lalla Rookh, mediawerkers geïnformeerd over de activiteiten die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken worden uitgevoerd. Hardien ging uitgebreid in op de organisatiestructuur en de verschillende commissies en werkgroepen en hun specifieke taken. Vragen over onbestelde oproepingskaarten in 2010, bijstand voor personen met een beperking en instructies inzake het gebruik van mobiele telefoons in een stemhok, werden ook door hem beantwoord. Gangapersad ging in op de activiteiten die vanuit de CVV tot nu toe zijn uitgevoerd en wat er nog in petto is. Zij reageerde ook op vragen over de betrokkenheid en motivatie van de groep jongeren die voor het eerst gaan stemmen. In dit kader wordt sinds januari dit jaar een speciaal radio- en televisieprogramma ‘The Road To Vote’ geproduceerd door jongeren voor jongeren. De CVV voert ook gesprekken met het Nationaal Jeugd Parlement voor een samenwerking om die doelgroep via het jeugdinstituut te bereiken.
Over het doel van de informatiesessie voor de media zegt Gangapersad: “Verkiezingen worden eens in de vijf jaren gehouden. Vaak wordt in de berichtgeving over verkiezingen de nadruk gelegd op politieke partijen en hun acties. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken is de instantie die verantwoordelijk is voor de organisatie van verkiezingen. Met deze sessie willen we de kennis die de media heeft over de organisatie van verkiezingen, belangrijke wettelijke termijnen en procedures en actoren die betrokken zijn bij het verkiezingsproces verder aanscherpen.” Gangapersad haalt de ter inzage legging van de kiezerslijsten tot en met 15 maart aan als een van de eerste belangrijke wettelijke activiteiten. De mediawerkers hebben na afloop van de informatiesessie een tasje met promotiemateriaal van de verkiezingen ontvangen en een cd met alle relevante informatie over de verkiezingen en contactgegevens van alle werkgroepen.