Legger start veldonderzoek in Commewijne

legger-commDistrictscommissaris (dc) Remy Pollack heeft op maandag 8 december 2014 het startsein gegeven voor veldonderzoeken van de verkiezingswerkgroep Legger in zijn district. “Stemmen is een democratisch recht en een burgerplicht van elke kiesgerechtigde burger. Wij zullen niets aan het toeval overlaten en alles in orde maken, zodat in het district Commewijne iedereen zijn stem op een gemakkelijke en veilige manier kan uitbrengen. De verkiezingen van 25 mei 2015 moeten goed en succesvol verlopen”, zegt de burgervader. Legger  heeft de afgelopen dagen  verschillende stembureaulocaties in het district geïnspecteerd.

De planning is om het district Commewijne in een week af te ronden. Op de eerste dag werd Meerzorg aangedaan. Commewijne telt 35 stembureaus, waarvan twaalf vallen onder het ressort Meerzorg. Uit het rapport van de dc blijkt dat twee van de twaalf locaties die gebruikt werden bij  de vorige verkiezingen, nu niet meer beschikbaar  zijn. Het gaat in deze om de Fitness Gymzaal en de Pentjak Silat Yymzaal te Tamansarie. Als vervanging heeft de dc voorgesteld  om de zaal van de Mesdjid Jami Al Khoir moskee en de Bisshop Achmed Ricketzaal te gebruiken bij de verkiezingen van 25 mei 2015. Beide zijn gevestigd op Tamansarie. Tijdens de inspectie heeft werkgroep Legger kanttekeningen geplaatst en voorstellen voor reparaties gedaan. Het gaat onder andere om het plaatsen van nieuwe harmonicagaas, het aanbrengen van meer lichtpunten en het plaatsen van durotanks. Ook het ophopen van het terrein met schelpzand  is aanbevolen.

Nieuwe waarnemingen
Glenn Lie A Lien, coördinator van de werkgroep Legger, zegt tijdens de veldonderzoeken de kritieken van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)  serieus ter hand te nemen.  “Bij voorgaande verkiezingen  heeft het OKB zich sterk gericht op probleemlocaties. Nu doen wij zoveel mogelijk alle stemlocaties aan. Dit is erg belangrijk en doelgericht, zodat we  ons ervan kunnen vergewissen dat de locaties voldoen aan alle voorwaarden en standaarden. Uiteindelijk gaat het erom dat we steeds betere verkiezingen organiseren”, zegt Lie A Lien. Hij neemt ook een kijkje op de Openbare School 1 te Meerzorg waar twee stembureaulocaties zullen komen. Hier doet hij een nieuwe waarneming. Het kiezersgebied Commissaris Thurkowweg, die ingedeeld is bij dit stembureau, zou strategisch bezien en vanwege het drukke verkeer aan de Oost- westverbinding beter geplaatst kunnen worden op een locatie aan de Commissaris Thurkowweg zelf. Daarom wil de coördinator  de Mulo school aan de Commissaris Thurkoweg als alternatief aanbevelen “Maar nieuwe waarnemingen zullen eerst worden besproken met de dc en de leiding van Binnenlandse Zaken die gaat over de verkiezingen, alvorens een definitief besluit wordt genomen.”