Missies binnenland in volle gang

missie binnenlandHet Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft de afgelopen weken missies uitgevoerd in het binnenland. In het Boven-Suriname gebied zijn ruim zestig dorpen in Asidonhopo, Debike en Pokigron aangedaan. Anastatia Kanapé-Pokie van de werkgroep binnenland is teleurgesteld over de opkomst, omdat deze lager is in vergelijking met de voorgaande jaren.

Volgens Kanapé-Pokie ligt de lage opkomst aan het feit dat een grote groep mensen persoonlijk naar de stad afreizen om hun zaken in orde te maken, omdat voor bepaalde gebieden het nu gemakkelijker is om Paramaribo te bereiken. Er is ook een andere groep burgers die ervan uitgaat dat hun burgerzaken reeds in orde is. Kanapé-Pokie geeft verder aan dat tijdens de missies een grote groep mensen zijn aangetroffen op adressen waar ze wonen, maar waarop ze niet staan geregistreerd. Deze burgers hebben verzuimd om aangifte van verhuizing te doen.

Gevallen
Elke missie werd voorafgegaan door een mobilisatie om de mensen in de dorpen op de hoogte te stellen van de komst van het CBB. Kanapé-Pokie zegt dat er in het binnenland ook veel personen van zestien jaar en ouder zijn die nog geen identiteitskaart hebben. Dit geldt ook voor de kuststreken.  Een van de meest voorkomende gevallen, waarmee de missies werden geconfronteerd, is fouten in het brondocument, namelijk de geboorteakte. Deze gevallen kunnen alleen door tussenkomst van de Procureur Generaal of de Kantonrechter worden gecorrigeerd.

In mindere mate komen gevallen voor van personen die niet beschikken over een geboorteakte. In deze  gevallen wordt er een verzoekschrift opgemaakt, waarna er in Paramaribo een grondig onderzoek wordt verricht. Mocht blijken dat desbetreffende burger geen geboorteakte heeft, dan wordt een verzoekschrift ter goedkeuring aangeboden aan de procureur Generaal.

Twee groepen
Tijdens de missies werden er steeds twee groepen ingezet. In de periode van 4 september tot en met 22 september 2014 is de missie Asidonhopo uitgevoerd, waarbij de dorpen Stonoekoe tot en met Semoisie zijn aangedaan. In dezelfde periode werd door de tweede groep de missie Debike uitgevoerd, waarbij de dorpen Toemaipa tot en met Goejaba zijn afgerond. Op 25 september is de derde tevens laatste missie van start gegaan te Pokigron. Bij deze missie zijn de dorpen Nieuw Aurora tot en met Doewatra afgerond. In totaal zijn ruim zestig dorpen aangedaan.

De werkgroep Binnenland is op dit moment in het Marowijnegebied en Para. Het streven is om het hele binnenland vóór 15 maart 2015 af te ronden.