Kiezerslijsten vanaf vandaag ter inzage

kiezerslijst controlePersonen die tot en met 25 mei achttien jaar worden of ouder zijn, de Surinaamse nationaliteit bezitten en staan ingeschreven op een Bureau voor Burgerzaken (BvB) in Suriname, kunnen vanaf vandaag op tientallen locaties terecht voor controle van hun persoonsgegevens op de kiezerslijsten. De kiezerslijsten liggen tot en met 15 maart ter inzage op alle BvB’s, alle commissariaten en verschillende andere locaties in stad en district waar er een toeloop is van veel publiek.

De controle is belangrijk om fouten in persoonsgegevens tijdig te kunnen identificeren en te verbeteren, zodat de Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen vlot verlopen. Om de samenleving tegemoet te komen zijn de alle locaties, ook de BvB’s en de commissariaten dagelijks van maandag tot en met zondag van acht uur ‘s morgens tot en met zes uur ‘s middags open. Voor de groep die niet uit huis wil gaan, zijn er ook mogelijkheden gecreëerd om online de persoonsgegevens te kunnen controleren.

Dit kan op www.verkiezingen.sr
Procedure
Voor de verificatie van persoonsgegevens op de kiezerslijst, is nodig een geldig legitimatiebewijs zoals een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Indien nodig, kan ook worden gevraagd naar het familieboekje. Bij de aanmelding wordt de naam hetzij in het digitaal bestand of op de uitgeprinte lijsten opgezocht. De informatie wordt aan de burger voorgehouden, die deze controleert. Is de informatie correct, dan krijgt de burger een bewijs van aanmelding. Zijn er fouten, dan wordt een verzoekschrift voor verbetering opgemaakt. Alle verzoekschriften worden dagelijks gezonden naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Een deskundig team verifieert de informatie op de desbetreffende CBB-afdelingen. Daarna wordt een besluit genomen over het feit of hetgeen in het verzoekschrift is aangehaald, gegrond of ongegrond is. Van zowel gegronde als ongegronde verzoeken wordt een beschikking gemaakt, dat wordt getekend door de minister van Binnenlandse Zaken. De beschikking met het besluit, wordt naar de desbetreffende personen gezonden. Het besluit van de minister wordt ook bekendgemaakt in het Advertentieblad van de Republiek Suriname (ARS). Indien iemand niet content is met het besluit van de minister, dan kan hij in beroep gaan bij de president. Het besluit van de president wordt ook gepubliceerd in het ARS. Is de burger ook niet tevreden over het besluit van de president, dan bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de kantonrechter.

Gehuwde vrouwen
Tijdens de  verificatie wordt aan gehuwde vrouwen ook gevraagd of zij onder de naam van haar echtgenoot wenst te worden vermeld op de kiezerslijst. Als ze bevestigt, dan krijgt ze daarvan ook een bewijs. Vrouwen die dit niet aangeven, zullen onder hun meisjesnaam voorkomen op de kiezerslijst. Tijdens de periode van de ter inzage legging van de kiezerslijsten kunnen burgers op elk willekeurig BvB terecht voor diensten uit het bevolkingsregister, zoals het aanvragen van uittreksels. Aangifte van verhuizing kan schriftelijk op elke locatie waar de kiezerslijsten ter inzage liggen.