Verkiezingsvoorlichting op KKF Jaarbeurs 2014

IMG_6661Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in aanloop naar de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen in mei 2015, een informatiestand op de jaarbeurs van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Bij de stand kunnen beursbezoekers onder meer terecht voor het verifiëren van hun persoonsgegevens, het doorgeven van verhuizing of het maken van een ID kaart.

 

 

In de kleurrijke, felverlichte ruimte heerst een ontspannen, bijna feestelijke sfeer. Het themalied van de verkiezingen galmt uit de geluidsboxen, terwijl de masters of ceremonies, CliftonSardjan en Humphrey Dundas, een babbeltje maken met standbezoekers. Er worden quizvragen gesteld, waarmee ter plekke prijzen kunnen worden gewonnen.

Er komen elke dag meer bezoekers binnenlopen om informatie in te winnen en hun bescheiden in orde te maken. Het is belangrijk dat ze dit doen, omdat ze anders niet hun stem kunnen uitbrengen op 25 mei. Op de eerste dag kwamen 296 personen hun gegevens controleren. Op de tweede dag waren het al 662. Vandaag zijn maar liefst 1036 personen  naar de stand gekomen om na te gaan als hun persoonsgegevens kloppen.

Beursflitsen

 

ID kaarten

Bij controle blijkt ook dat sommige ID kaarten vervallen zijn. Deze bezoekers worden meteen in de gelegenheid gesteld hun identiteitsbewijs te vernieuwen. Op de eerste dag maakten 65 personen gebruik van de gelegenheid. Op de tweede dag 168. Op de derde dag lieten 236 personen een nieuwe ID maken. Op de beurs bestaat alleen de gelegenheid tot het vernieuwen van ID kaarten. Zij die voor het eerst een ID moeten maken of personen die hun ID kaart kwijt zijn, moeten dit nog steeds doen via een CBB kantoor. Op de eerste dag werden 86 personen doorverwezen om een ID te maken. Op de tweede dag steeg dit aantal naar 204. Vandaag kregen 342 personen te horen dat ze zich bij het CBB moeten aanmelden voor het maken van een ID kaart.

Aangifte van verhuizing

Het aantal aangiften van verhuizing was op de eerste beursdag nog 6. Op de derde dag hadden in totaal ruim 60 personen aangegeven dat hun huisadres gewijzigd is. Wijziging van huisadres is belangrijk voor het afgeven van oproepingskaarten. Zonder oproepingskaart kan immers niet worden gestemd.

Op de beurs waren er ook vrouwen die expliciet aangaven dat ze onder hun gehuwde naam willen voorkomen op de kiezerslijst. De wet biedt gehuwde vrouwen namelijk de mogelijkheid onder hun meisjesnaam of onder hun getrouwde naam te gaan stemmen. Op de derde beursdag hadden al 102 vrouwen te kennen gegeven op hun gehuwde naam te willen stemmen.

Presentje

De statistieken van de beursbezoekers worden dagelijks bijgehouden door de medewerkers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken en de leden van de Commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Standbezoekers die hun persoonsgegevens hebben gecontroleerd, krijgen een bewijs uitgeprint. Op aantonen daarvan krijgen ze een presentje met het logo van de verkiezingen in 2015 mee.

De jaarbeurs duurt van donderdag 27 november tot en met woensdag 3 december en is dagelijks van 17.00 uur ’s middags tot en met 23.00 uur ’s avonds geopend voor het publiek. De informatiestand van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staat nabij de ingang ter hoogte van de Benjaminstraat, met het nummer 1342.