Juridische Commissie Verkiezingen geinstalleerd

juridische commissieMinister Edmund Leilis heeft op dinsdag 10 maart 2015, de Juridische Commissie Verkiezingen geinstalleerd. Met de instelling van de Juridische Commissie Verkiezingen 2015 wordt ernaar gestreefd de naleving van de beroepsprocedure conform de wetgeving te garanderen en dat beroepskwesties op een juridisch correcte wijze zullen worden afgehandeld.

Deze commissie wordt belast met het uitbrengen van advies aan de President aangaande ingediende beroepsschriften die betrekking hebben op verkiezingsaangelegenheden.

De personen die zitting in hebben zijn:Mw. Maderiel Isselt namens het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, als voorzitter. Mw. Joanna Aroepa namens het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, als lid. Dhr. Theo Mase namens het Kabinet van de Vice- President van de Republiek Suriname, als lid. Mw. Maya Srihar Doobe namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken, als lid. Mw. Bhartie Kalpoe namens het Centraal Bureau voor Burgerzaken, als lid. Mw. Carmen Rasam namens het Ministerie van Justitie en Politie, als lid. Mw. Evelina Akobé namens het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, als lid. Mw. Shirley Lens namens het Kabinet van de President van de Republiek, als secretaris.