Intensieve controle op straatnaamborden

straatnamenDe werkzaamheden voor plaatsing van nieuwe straatnaamborden zijn met de afsluiting van de kiezerslijsten voorlopig ook beëindigd.  Maar de controle op aanwezigheid van palen, borden en huizennummers wordt gestaag gecontinueerd. “In totaal zijn er landelijk 3659 straatnaamborden en 1541 palen geplaatst door de werkgroep ”, zegt Ursila Jhingoeri, coördinator van de werkgroep Straatnamen en Huisnummers.

“Het is nu belangrijk om erop toe te zien dat alle palen en borden nog  staan, zodat de colporteurs vanaf midden april probleemloos de oproepingskaarten kunnen distribueren.”
Het Centraal Bureau voor Burgerzaken heeft als reguliere taak om controle uit te oefenen op  scheefstaande palen en ontbrekende palen en borden. Deze werkzaamheden worden nu intensiever aangepakt. Geconstateerde ontbrekende straatnaamborden en palen komen in een urgentie map en er wordt met man en macht gewerkt om zo snel mogelijk nieuwe borden en palen te plaatsen. Voor wat betreft het binnenland worden deze werkzaamheden niet meer overgelaten aan de districtscommissariaten alleen, maar er wordt zoveel mogelijk vanuit de  werkgroep aan snelle oplossingen gedacht. “Vorige week is een groep medewerkers naar Apoera afgereisd en zij hebben behalve de aangevraagde borden en palen ook extra materiaal meegenomen, waaronder planken en verf”, vertelt Jinghoeri.