Integraal veiligheidsplan voor verkiezingen

politie
De politie is helemaal ready.

Bij de organisatie van de verkiezingen moet rekening worden gehouden met verschillende zaken. Eén daarvan is de veiligheid. Die krijgt in het kader van de stembusgang serieuze aandacht.

Er wordt overgegaan tot verscherpte object en subject beveiliging op locaties waar er verkiezingsvoorbereidingen plaatsvinden. Enkele locaties zijn het hoofdkantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Volgens Arun Hardien, coördinator van de werkgroep Veiligheid, is een integraal veiligheidsplan erg belangrijk.

Hij onderstreept dat in het veiligheidsplan er ook aandacht zal zijn voor het moment dat de stemlokalen in alle kiesdistricten opengaan op de dag van de stemming. Hoofdinspecteur  van Politie, Ruben Peiter, garandeert als voorzitter van de Commissie Veiligheid van het KPS, dat er niets aan het toeval zal worden overgelaten. Alle verkiezingsmateriaal, gebouwen en locaties waarvan de politie denkt dat ze een mikpunt zouden kunnen zijn voor het plegen van ontoelaatbare handelingen door onverlaten, worden in de gaten gehouden. Er komt een gedetailleerd veiligheidsplan dat besproken zal worden met de leiding van het KPS, het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere relevante actoren. De politie is er helemaal klaar voor,  aldus hoofdinspecteur Peiter.