Instructies voor orde en rust op verkiezingsdag

alcohol
Ondermeer alcohol zal met het oog op de verkiezingen, niet mogen worden verkocht.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft in een bericht aan de samenleving instructies gegeven om zodoende de rust en de orde op vooral de dag der stemming maar ook kort ervoor en erna, te bewaren.

Vanaf zaterdag 23 mei 24.00 uur tot en met disndag 26 mei 00.00 uur, mag er ondermeer geen politieke propaganda gevoerd worden. Daarbij wordt verstaan het houden van politieke propaganda via de media en publieke bijeenkomsten. Ook zal het verboden zijn om openbare vermakelijkheden van welke aard dan ook te houden. Op gelegenheden wordt het beroep gedaan geen alcohol houdende dranken en gedistilleerd te verkopen. Ook is het verboden om gelagen van alcohol houdende dranken alsmede gedistilleerd te zetten.