Ingediende stukken politieke partijen liggen ter inzage bij CHS

IMG_2066Vanaf vandaag maandag 23 maart tot en met woensdag 25 maart 2015, kunnen belanghebbenden bij het kantoor van het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) terecht voor de ter inzage legging van de ingediende documenten van politieke partijen en combinaties. Zoals bekend hebben politieke organisaties, die van plan zijn mee te doen aan de aanstaande verkiezingen, van maandag 16 tot en met zaterdag 21 maart de ruimte gehad om zich te registreren bij het CHS.

Tot en met woensdag 25 maart mogen politieke organisaties indien nodig bezwaar aantekenen, tegen registratie van een andere politieke partij indien de naam danwel aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met de door haar gebezigde aanduiding of de naam of met haar symbool waardoor verwarring kan ontstaan. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) neemt op 27 maart een beslissing met betrekking tot de registratie van de partijen. Gedurende twee werkdagen na ontvangst van de beslissing van het CHS hebben politieke organisaties de mogelijkheid om administratief beroep aan te tekenen bij de president van de Republiek Suriname.