ID-kaart voor personen met visuele beperking

IMG_2957De mobiele unit van de afdeling Identiteit is donderdag 26 maart naar het Blindencentrum geweest om identiteitskaarten te maken voor personen met een visuele beperking. Dertien blinden en slechtzienden zijn tijdens dit bezoek geholpen aan een nieuwe identiteitskaart. het niet meer mogelijk zou zijn om mutaties te plegen op de kiezerslijst, gaven Henk Kimpoel en Brigitta Lie van SuDoBe aan behoefte te hebben om met de auditief beperkten na te gaan of ze wel voorkomen op de kiezerslijst.

Het verzoek hiertoe was gedaan door de Nationale Stichting Blindenzorg Suriname (NSBS). De organisatie was op 12 maart samen met de stichting Doven Belangen (SuDoBe) en Care4U foundation op bezoek bij de directeur van Binnenlandse Zaken. Tijdens het onderhoud werd, speciaal in verband met de voorbereidingen van de verkiezingen, aandacht gevraagd voor de groep auditief en visueel beperkten. Directeur Adjaykoemar Moensi van Binnenlandse Zaken zegde alle medewerking toe om de doelgroep tegemoet te komen. Aangezien de wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten nog gaande was, bood de directeur aan om naar de doelgroep toe te gaan voor controle van de persoonsgegevens. Voor de organisaties was het helaas niet mogelijk om hun doelgroep vóór de afsluiting van de kiezerslijsten op 15 maart 2015 te mobiliseren. Er werd gevraagd om na de afsluiting nog de mogelijkheid te krijgen voor inzage. Hoewel het niet meer mogelijk zou zijn om mutaties te plegen op de kiezerslijst, gaven Henk Kimpoel en Brigitta Lie van SuDoBe aan behoefte te hebben om met de auditief beperkten na te gaan of ze wel voorkomen op de kiezerslijst.

Op zaterdag 21 maart ging de werkgroep Kiezersadministratie naar de Kennedy Stichting waar de auditief beperkten controleerden of ze voorkomen op de kiezerslijst. Van de 28 personen die dit controleerden, kwam iedereen voor. De mobiele unit zou ook naar de Kennedy Stichting gaan om identiteitskaarten te maken voor de auditief beperkten. Deze afspraak is afgezegd, omdat de groep die behoefte had aan een nieuwe identiteitskaart klein was en gisteren reeds is geholpen in het Blindencentrum.