Hoofdstembureaus voltallig

moensi 1Acht leden van de hoofdstembureaus die nog niet waren be├źdigd, hebben vorige week hun eed of belofte afgelegd. Zij konden op 11 februari, toen minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken de voorzitters en leden van de Hoofdstembureaus installeerde, niet aanwezig zijn.

Zij hebben in aanwezigheid van directeur Adjaykoemar Moensi van Binnenlandse Zaken alsnog de nodige handelingen gepleegd. De eedsformule werd hen voorgelezen door Eugene Heyns waarna Moensi de verdere handelingen verrichtte. De directeur verwacht dat een ieder zich zal inzetten bij de organisatie van de verkiezingen. De hoofdstembureaus hebben op de verkiezingsdag een belangrijke rol. Hun verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de kiesregeling en het kiesbesluit. Volgens Moensi is het streven van het ministerie van Binnenlandse Zaken erop gericht om wederom goede verkiezingen te organiseren.

Succes
Moensi merkt op dat het nooit is voorgekomen dat het verkeerd is gegaan bij verkiezingen in Suriname. Met de medewerking van alle actoren zal succes ook deze keer gegarandeerd zijn. “Laten wij ernaar streven om in 2015 de beste verkiezingen te hebben”, aldus de directeur van Binnenlandse Zaken. Het hoofdstembureau is onder meer verantwoordelijk voor de afwikkeling van verschillende verkiezingsprocedures vanaf de sollicitatie van het stembureaupersoneel en rekrutering van colporteurs voor de distributie van oproepingskaarten tot de afhandeling van de procedures voor de kandidaatstelling en bewilliging van gekozen kandidaten. Het hoofdstembureau dient er zorg voor te dragen dat de verkiezingen correct en ordelijk verlopen.