Hoofdstembureaus ingewijd in taken en bevoegdheden

personeel hfd stembureau
De leden van de Hoofdstembureaus volgen de training aandachtig.

Wat is de rol van de hoofdstembureaus bij verkiezingen? Deze vraag is de afgelopen week tijdens de training  van hoofdstembureaus in detail behandeld. Trainers Lothar Boksteen en Raymond Landburg hebben zich gericht op de in de Kiesregeling genoemde taken en bevoegdheden, vaardigheden die de afgelopen verkiezingen zijn opgebouwd en eigenaardigheden die om de hoek kunnen kijken bij de kandidaatstelling, de beoordeling van de kandidatenlijsten, het schrappen van kandidaten, de loting, de dag van de verkiezingen en het opmaken van het proces-verbaal.

De hoofdstembureaus van de kiesdistricten Sipaliwini, Para, Commewijne, Saramacca, Paramaribo en Wanica zijn op maandag 2 maart getraind. Daarna zijn Coronie, Nickerie en Brokopondo aangedaan. Vandaag wordt het hoofdstembureau van Marowijne op Moengo getraind. Volgens Arun Hardien, co√∂rdinator van de werkgroep Opleiding en Training van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is bij de planning van de training gelet op de modaliteit en ervaringen die zijn opgedaan tijdens de training van 2010. “Op basis van de evaluatie heeft voor de training van 2015 bijstelling plaatsgevonden, waarbij de trainingopzet is gewijzigd. Voor deze training is gekozen om de hoofdstembureaus in delen te trainen in plaats van alle hoofdstembureaus bij elkaar. Sommige kiesdistricten zijn samen geclusterd en de ver afgelegen hoofdstembureaus werden elk in hun eigen kiesdistrict getraind.” Hardien zegt dat na de eerste trainingsronde een integrale plenaire sessie met alle hoofdstembureaus zal worden gepland. Daarna volgt een refreshment of een terugkomdag in de periode eind april en begin mei.

Handleiding
De handleiding die tijdens de training van 2015 wordt gebruikt en is uitgereikt aan de leden van de hoofdstembureaus is ook integraal aangepast. Daarin is nu meer nadruk gelegd op praktijkvoorbeelden van gevallen waarmee de hoofdstembureaus eventueel te maken kunnen krijgen. “Er is veel nadruk gelegd op de behandelingen van de processen verbaal. Deze zijn ook vereenvoudigd en aangepast aan de omstandigheden zoals zij zich in de praktijk voordoen.” Reguliere zaken als de taken van de hoofdstembureaus, belangrijke documenten die nodig zijn voor indiening van kandidatenlijsten, regels en wetten die gehanteerd worden bij de indiening van deze lijsten, de controle van het Centraal Hoofdstembureau, de rol van het Onafhankelijk Kiesbureau en andere organisaties, zijn ook aan de orde gekomen tijdens de training.

Interactie
De training van hoofdstembureaus is interactief en de deelnemers kregen verschillende opdrachten om uit te voeren. Uit de interactie bleek dat de leden met veel onduidelijkheden zitten. Dit leidde tot verschillende discussies. Voor districtscommissaris Lakshminarain Doebay van het kiesdistrict Saramacca was de training zeer leerrijk. Hij geeft als districtscommissaris voor het eerst leiding aan een hoofdstembureau. Met de vaardigheden die hem tijdens de training zijn aangeleerd, weet hij dat hij zaken veel beter zal aanpakken.