Kieskring: 9 (BROKOPONDO) Ressort: KLAASKREEK
Stemburo lokatie Kiezers
562  E.B.G. SCHOOL TE KLAASKREEK 733
563  R.K.. SCHOOL TE NW.LOMBE 432
1165