Biza brengt diensten naar samenleving

IMG_0440Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) had in aanloop naar de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen van 25 mei 2015, een informatiestand op de jaarbeurs.  Het doel was om zoveel mogelijk mensen op een aangename manier te motiveren voor de verkiezingen van 25 mei 2015. In de stand konden beursbezoekers onder andere terecht voor het verifiëren van hun persoonsgegevens, het aangeven van verhuizing en het maken van een identiteitskaart.

Amit Ramadhin, coördinator van de jaarbeursactiviteit en secretaris van de Commissie Voorlichting Verkiezingen (CVV), zegt dat de jaarbeurs ruim 100.000 bezoekers krijgt waarvan een groot deel kiesgerechtigd is. Daarom is de beurs een goede plek om zoveel mogelijk kiezers te motiveren om te stemmen. “Door middel van verkiezingspromo en leuke activiteiten zoals ‘stemmen’ op de beurs en onze ‘presentjestafel’ werden mensen leuk en vrolijk begeleid naar de verkiezingen toe”, vertelt Ramadhin. Om de verkiezingssfeer verder te doen leven, had de Commissie CVV een stemhok geplaatstIn plaats van een blauw  of wit stembiljet, moesten de bezoekers een quizformulier met vier vragen invullen. Ze deden dit door het rondje voor het juiste antwoord rood te kleuren. Bij een echte stembusgang worden ook de rondjes roodgekleurd, maar dan bij de namen van de kandidaten  die onder elkaar voorkomen op een lijst. Standbezoekers die hun persoonsgegevens hadden gecontroleerd, kregen een bewijs uitgeprint. Op aantonen daarvan kregen ze een presentje met het logo van de verkiezingen mee.

Presentjes
Aangetrokken door de diensten en de presentjes, bezochten beursbezoekers in grote getale de stand van Biza.  Zo ook Max Feldman. Hij vond het een aangenaam uitje en liet ter plekke zijn  zijn persoonsgegevens controleren en een nieuwe ID-kaart maken in de feestelijke hal met leuke muziek. En het feit, dat hij ook nog presentjes ontving, was echt het neusje van de zalm. “Heel anders dan naar een kantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) gaan waar er altijd een strakke sfeer heerst”, merkte hij vrolijk op.
“De flyers die gemaakt zijn in tekst en karikatuur zijn ook goed in de smaak gevallen. Bezoekers gaan ermee naar huis en kunnen die dan rustig bekijken en lezen. In de flyers staat onder andere hoe er gestemd moet worden en wat  nodig is om te stemmen.  Ook mensen die nog niet in de stemmingssfeer zijn, konden overtuigd worden hoe belangrijk het is om te stemmen. Het is een democratisch recht en een burgerplicht dat je eens in de vijf jaar kunt vervullen”, onderstreept Ramadhin. Volgens hem is het doel van CVV en Biza in voldoende mate bereikt.

Aanmaak ID kaarten in de stand
De mogelijkheid om een identiteitskaart te kunnen maken, bleek ook een grote trekpleister te zijn. Wel ging het hier om vervallen en inruil van beschadigde ID kaarten. Voor Valerie Finsy, coördinator werkgroep Identiteitskaarten  is de activiteit op de beurs geslaagd. Op de zesde avond hadden al meer dan duizend mensen een nieuwe identiteitskaart gemaakt. “Ik ben van mening dat deze activiteit jaarlijks moet worden georganiseerd om drukte te voorkomen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken voor het maken van een identiteitskaart, vlak voor de verkiezingen.” zegt Finsy.

Ter inzage legging
De statistieken van de beursbezoekers werden dagelijks bijgehouden door medewerkers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken en leden van de CVV. “Op de vijfde dag van de beurs hadden 3700 kiesgerechtigden hun persoonsgegevens geverifieerd, waarvan vijfhonderd firstvoters.” Dit zegt Michael Kromodimedjo, coördinator Kiezersadministratie. Ook hij vindt dat de aanwezigheid van Biza op de jaarbeurs een heel effectieve activiteit is geweest van het ministerie in het kader van de voorbereidingen naar de verkiezingen op 25 mei 2015 toe.

CBB-info
In de stand was er ook een tafel met CBB info. Bezoekers waren in de gelegenheid om ook vragen te stellen over allerhande zaken met betrekking tot diensten van het bureau. Getraind CBB personeel gaf de aanwezigen informatie over onder andere het huwelijk, de geboorte, nationaliteit, personen van Surinaamse afkomst, het familieboekje en de stamboom. Sharon Leysner, senior medewerker afdeling paspoorten, merkt op dat er veel belangstelling is getoond voor informatie met betrekking tot personen van Surinaamse afkomst (PSA) en het huwelijk. Vooral veel buitenlanders zochten de tafel met CBB info op. “Hoewel de meeste mensen tevreden waren met de informatie die ze kregen, vond een deel dat het systeem van het CBB volledig geautomatiseerd moet worden. Vooral het opvragen van stamboom is een lijdensweg voor velen. Een geautomatiseerd bestand zou dit proces kunnen vergemakkelijken”, merkt Leysner op.