Auditief beperkten controleren kiezerslijst

auditieve beperkingPersonen met een auditieve beperking hebben op zaterdag 21 maart de gelegenheid gekregen om te kijken of ze voorkomen op de kiezerslijst. De kiezerslijsten zijn sinds 15 maart 2015 afgesloten, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op verzoek van de Stichting Doven Belangen de groep in de gelegenheid gesteld om te controleren of ze voorkomt op de kiezerslijst. Van de 28 personen die dit controleerden, kwam iedereen voor.

Van één persoon was de identiteitskaart vervallen en een andere maakte van de gelegenheid gebruik om een schriftelijk verzoek tot verhuizing te doen. Deze aangifte tot verhuizing zal geen effect hebben op de definitieve kiezerslijst, omdat die lijst al is afgesloten.
In navolging op de controle van de kiezerslijsten, zal op 28 maart 2015 de werkgroep Identiteit ook bij de Kennedy stichting aanwezig zijn om met een mobiele unit identiteitskaarten te maken voor auditief en visueel beperkten. De afspraak om de groep auditief en visueel beperkten zoveel mogelijk tegemoet te komen in het verkiezingsproces, werd gemaakt op 12 maart 2015 tijdens een ontmoeting tussen directeur Adjaykoemar Moensi van Binnenlandse Zaken en de Nationale Stichting Blindenzorg Suriname, de Stichting Doven Belangen en Care4U foundation. Tijdens dat onderhoud werd ook aandacht gevraagd voor aangepaste voorlichting voor die doelgroep. In de Commissie Voorlichting Verkiezingen wordt daaraan gewerkt.