Training ‘gender en verkiezingen’ voor werkgroepen

Training ‘gender en verkiezingen’ voor werkgroepen

Alle verkiezingswerkgroepen hebben op vrijdag 29 juli 2022 in het Lalla Rookh gebouw een training ‘gender in relatie tot de verkiezingen’ gevolgd. De training is verzorgd door functionarissen van het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en wordt ondersteund door de UNDP. De komende weken zullen andere verkiezingsactoren waaronder de beleidscommissie, het managementteam en de districtscommissarissen en hun focal points ook deelnemen aan deze training.

“BiZa is heel vroeg gestart met de voorbereidingen van de verkiezingen van 2025. Hierdoor kunnen problemen en andere obstakels tijdig worden gesignaleerd en adequaat worden aangepakt. Hoe beter u bent geïnformeerd, des te beter zult u uw werk doen,” sprak BiZa minister Bronto Somohardjo de aanwezigen toe tijdens de opening. De bewindsman benadrukt dat bij de samenstelling van interne werkstructuren degelijk rekening wordt gehouden met een evenwichtige samenstelling van vrouwen en mannen. “Maar genderevenwicht is niet het belangrijkste. Bij de invulling van interne structuren wordt ook gelet op kennis, ervaring, motivatie en inzet. Wij willen zoveel mogelijk personen met de juiste capaciteiten en ervaring binnen onze gelederen om het werk goed uit te voeren.”

Tijdens de training is er onder andere uitgeweid over sleutelbegrippen en definities van gender, gendermainstreaming binnen de verkiezingsorganen, wettelijke beleidskaders voor gendergelijkheid en participatie van vrouwen en bevordering van gendergevoelige berichtgeving in de media.