Training hoofdstembureaus start maandag

De hoofdstembureaus spelen een belangrijke rol in het verkiezingsproces. In de Kiesregeling is opgenomen dat voor elk kiesdistrict een hoofdstembureau moet worden ingesteld met de … lees verder

Hoofdstembureaus voltallig

Acht leden van de hoofdstembureaus die nog niet waren beëdigd, hebben vorige week hun eed of belofte afgelegd. Zij konden op 11 februari, toen minister … lees verder